ACC Trends Report 2019

ACC Trends Report 2019

NL
 

De trends van 2019 in de communicatiesector

In 2019 communiceren we op maat van de mens, meetbaar en creatief.

2019, het bekt niet zo goed als 2020 of 2025. Maar dat neemt niet weg dat ACC, de koepelvereniging van de Belgische communicatiesector, samen met zijn leden van de Raad van Bestuur, graag vooruitblikt op de trends in de sector in 2019.

Erwin Jansen, CEO bij Wunderman en voorzitter van ACC, Eva Devos, CEO bij Publicis One, Gilles van Lembergen, CEO bij Head Office, Harry Demey, CEO bij LDV, Karen Corrigan, CEO bij Happiness, Kris Govaerts, CEO bij TBWA, Stéphane Buisseret, CEO van Air en Vinciane Morel, Business Director bij VO-Event; allen bestuurders bij ACC, en Johan Vandepoel, CEO van ACC, staken de koppen bij elkaar en wisselden gedachten uit om samen de trends van 2019 binnen de sector in kaart te brengen. Conclusie? In 2019 bundelt de sector krachten, communiceren we op maat van de consument en zijn de ideeën creatief meetbaar.

FR

Les tendances de 2019 dans le secteur de la communication

En 2019, nous communiquerons de manière plus humaine, mesurable et créative.

2019, ne sonne pas aussi bien que 2020 ou encore 2025. Mais c’était sans penser à ACC, l'association du secteur belge de la communication, ainsi qu’à ses membres du Conseil d'administration, qui ont été très attentifs à l'évolution du secteur et qui vous présentent aujourd’hui les nouvelles tendances de l’année 2019.  

Erwin Jansen, CEO chez Wunderman et président d’ACC, Eva Devos, CEO chez Publicis One, Gilles van Lembergen, CEO à Head Office, Harry Demey, CEO chez LDV, Karen Corrigan, CEO chez Happiness, Kris Govaerts, CEO chez TBWA, Stéphane Buisseret, CEO chez Air et Vinciane Morel, Business Director chez VO-Event, tous les administrateurs d'ACC et Johan Vandepoel, CEO d'ACC, se sont réunis et ont échangé leurs idées afin de définir ensemble les tendances du secteur pour 2019. Conclusion ? En 2019, le secteur joindra ses forces, nous communiquerons davantage avec le consommateur et les idées créatives seront mesurables.