Best of Activation Awards (BOA's)

Best of Activation Awards (BOA's)

 

The Best of Activation Awards, an ACC initiative, celebrate the best Belgian Activation cases in several categories and judged by a very broad jury of advertisers and creative directors.

Maar liefst 14 adverteerders en 22 CD’s hebben meer dan 120 entries beoordeeld voor de 31° editie van de Best Of Activation Awards.

Langs de Adverteerders-kant, haalden maar liefst 38 unieke cases van 21 verschillende bureaus de shortlist in 14 categorieën. Sommige cases werden voor meerdere categorieën ingeschreven, waardoor er 63 kanshebbers zijn voor een Gold, Silver of Bronze BOA. Die zullen hun case ook op 3 oktober live verdedigen aan de 14-koppige Jury in eventlocatie “Jacques”, het vroegere Jacob Jordaenshuis, te Antwerpen.

Ook de Creatieve Jury levert een sterke shortlist op met 17 cases van 9 verschillende bureaus, die een Gold, Silver of Bronze Creative BOA kunnen winnen: zowel bij de profit- als bij de non profit cases. De 22 CD’s hakken de knoop door tijdens de tweede ‘live’ ronde op 3 oktober, zelfde locatie in Antwerpen. 

De grootste kanshebber, zowel aan de kant van de CD’s als de Adverteerders, is Wunderman Thompson, met maar liefst 5 kanshebbers voor een Creative BOA en 5 genomineerde cases in 12 categorieën bij de Adverteerders’ BOA’s.Happiness en LDV United vervoegen de Top 3 langs creatieve kant, en die laatste eist samen met BBDO plaatsen twee en drie op bij de Adverteerders.

 

Meer informatie:

Robin Mosch

robin@acc.be

__________

Pas moins de 14 annonceurs et 22 CD ont jugé plus de 120 envois à la 31° édition des Best Of Activation Awards.

Du côté des annonceurs, pas moins de 38 cas uniques provenant de 21 agences différentes ont été retenus dans 14 catégories. Certains cas ont été présentés dans plusieurs catégories, ce qui laisse 63 candidats pour un BOA d'or, d'argent ou de bronze. Ils défendront également leur cas en direct devant les 14 membres du jury le 3 octobre chez "Jacques", l'ancien Jacob Jordaenshuis, à Anvers.

Le jury créatif fournit également une shortlist solide avec 17 cas provenant de 9 agences différentes, qui peuvent gagner un BOA créatif d'or, d'argent ou de bronze : des cas à but lucratif et non lucratif. Les 22 CD prendront leur décision lors du deuxième tour, qui se déroulera le 3 octobre au même endroit à Anvers. 

Wunderman Thompson a le plus de chances d’emporter des prix, tant pour les CD que pour les Annonceurs : l’agence compte 5 nominations pour un Creative BOA et 5 nominations dans 12 catégories pour les BOA remis par les Annonceurs.

Happiness et LDV United complètent le Top 3 pour le côté créatif, tandis que BBDO occupe respectivement la deuxième et la troisième place pour les BOA des Annonceurs.

Plus d’informations:

Robin Mosch

robin@acc.be

Discover the BOA 2021 Shortlist below