Don't Spoil the Party

Don't Spoil the Party

NL

ACC ondersteunt het Don’t Spoil the Party-initiatief

Het aantal NO SHOWS blijft een groot probleem voor organisatoren van evenementen: genodigden maken er geen probleem meer van zich ergens voor in te schrijven en vervolgens zonder verwittiging niet op te dagen.

Met alle gevolgen vandien voor de event bureaus en opdrachtgevers: extra kosten voor inrichting en catering en massa’s voedsel dat na elk event dient weg gegooid te worden.

Om die verspilling tegen te gaan, lanceerde The Promise vzw het Don’t Spoil the Party-initiatief, dat de NO SHOWS sensibiliseert om volgende keer te verwittigen als ze verhinderd worden. Maar het initiatief kreeg onvoldoende navolging vanwege praktische beslommeringen.

ACC ondersteunt het Don’t Spoil the Party-initiatief in samenwerking met SOS Kinderdorpen en vereenvoudigt de procedure behoorlijk: event bureaus bezorgen de lijsten met NO SHOWS per mail aan SOS Kinderdorpen, die hen vervolgens uit naam van de ACC aanschrijft; hen confronteert met het probleem en hen vriendelijk voorstelt de verspilling te compenseren met een aftrekbare storting van 50€ op rekening van SOS Kinderdorpen. Waardoor de aanpak van het ene probleem, het andere probleem een stukje kan verlichten.

Alle bureaus, aangesloten bij ACC, kunnen van deze service gebruik maken.

Voor meer informatie:

Johan@acc.be
www.acc.be
www.dontspoiltheparty.com

 

FR

ACC soutient l'initiative Don’t Spoil the Party

Le nombre de NO SHOWS reste une préoccupation majeure pour les organisateurs d’événements: les participants n’éprouvent aucun problème à s’inscrire à un événement pour ensuite sans prévenir, ne pas se présenter.

Avec des conséquences désastreuses pour les agences événementielles et les clients: comme des coûts supplémentaires pour l’aménagement et le catering et une masse de nourriture devant être jetée après chaque événement.
 
Pour lutter contre ce gaspillage, The Promise asbl a lancé l’initiative Don’t Spoil the Party, afin de sensibiliser les NO SHOWS et de prévenir les empêchements la prochaine fois. Mais l’initiative n’a pas été suffisamment suivie en raison de problèmes pratiques.
 
ACC soutient l’initiative Don’t Spoil the Party en collaboration avec SOS Villages d’Enfants et la procédure s'esy remarquablement simplifiée: les agences événementielles fournissent les listes de NO SHOWS par mail à SOS Villages d’Enfants, qui ensuite les convoquent au nom de l’ACC ; les confrontent au problème en leur proposant de bien vouloir compenser le gaspillage avec un versement déductible de 50€ sur le compte de SOS Villages d’Enfants.
Grâce à l’approche du problème, l’autre problème peut être un peu allégé.
Les agences affiliées à acc peuvent utiliser ce service.
 
Pour plus d’informations:
 
Johan@acc.be
www.acc.be
www.dontspoiltheparty.com

  • Five easy steps to drastically reduce NO SHOWS and waste in the Event Industry