ICMF research

ICMF research

NL
CUSTO, de Belgische vakvereniging van contentmarketingagentschappen
onder de ACC-koepel, maakt de resultaten bekend van een internationaal onderzoek naar de stand van content marketing in 8 landen, het ICMF-onderzoek. Daaruit blijkt dat de evolutie in ons land trager gaat, al staan we sterk als het gaat om het gebruik van socialemediaplatfomen en het gebruik van verschillende contentpromotiemethoden. Download de onderzoeksresultaten hier.

Lees hier het CUSTO-artikel en een interview met een van de onderzoekers

FR
CUSTO, l’association professionnelle belge des agences de marketing de contenu sous la coupole de l’ACC, publie les résultats d’une étude internationale sur
la situation du marketing de contenu dans 8 pays, l’étude ICMF. Il en ressort que chez nous l’évolution est plus lente, même si nous sommes forts quand il s’agit d’utiliser les plateformes de médias sociaux et différentes méthodes de promotion de contenu. Téléchargez les résultats de la recherche ici.

Lisez l'article sur CUSTO et l'interview avec le chercheur en charge de l'étude.