KOAN Corona Legal Helpdesk

KOAN Corona Legal Helpdesk

NL
Om tegemoet te komen aan iedere situatie – met elk eigen specifieke kenmerken - hebben we besloten om een speciale COVID-19 helpdesk op te zetten met onze partner KOAN LAW FIRM waar jullie terecht kunnen met al jullie juridische vragen.
Deze helpdesk biedt naar aanleiding van uw vraag/vragen per mail dezelfde of uiterlijk de volgende dag een telefonisch onderhoud van maximaal 15 minuten. Deze dienst is kosteloos. Indien nadien verdere bijstand nodig is, zal een aangepast tarief van 165€/u worden gehanteerd in plaats van het gebruikelijke tarief van 185€/u.   
Aangezien deze uitzonderlijke regeling kosteloos is – en dit tot 5 april 2020 onder voorbehoud van een eventuele verlening van de maatregelen ten aanzien van bedrijven - , vragen wij u vriendelijk om alle relevante informatie te verzamelen en jullie kwesties zo goed mogelijk te beschrijven en dit om zo efficiënt mogelijk te kunnen terugkoppelen.
 
Contactpersonen:
FR
Afin de répondre à vos préoccupations – avec leurs propres caractéristiques -, nous avons décidé de mettre en place un HELP DESK COVID-19 exceptionnel avec notre partenaire KOAN LAW FIRM, que vous pouvez appeler pour trouver la solution la plus appropriée en ces temps de grande tension économique.
Vos questions pourront être posées par email et le service d’assistance vous proposera une conversation téléphonique de 15 minutes maximum, le jour même ou le lendemain au plus tard. Ce dispositif est gratuit. Si vous nécessitez une aide supplémentaire, un taux ajusté de 165€/h vous sera appliqué (au lieux du taux habituel de 185€/h).
Ce dispositif exceptionnel étant mis en place à titre gratuit jusqu’au 5 avril prochain, sauf prolongation des mesures de confinement applicables aux entreprises, nous vous prions de rassembler toutes les informations pertinentes relatives à vos questions afin de pouvoir cerner au mieux vos préoccupations.
 
Les personnes dédiées à ce HELP DESK au sein de KOAN sont :