LET’S GO BACK TO LIVE

LET’S GO BACK TO LIVE

“LET’S GO BACK TO LIVE” nù met profesionele ACC-bureaus

Nu de regering het stappenplan voor de geleidelijke heropening van de event-sector heeft goedgekeurd en er eindelijk opnieuw perspectief is om terug samen te komen, lanceert ACC een oproep bij alle opdrachtgevers en corporates om de draad weer op te pikken en een profesioneel eventbureau onder de arm te nemen.

De bij ACC aangesloten eventbureaus zijn hiervoor gekwalificeerd en staan garant voor een veilige organisatie van events van klein tot groot. Zij weten als geen ander hoe ze hun klanten kunnen begeleiden en optimaal kunnen servicen in deze woelige tijden.

Het Expert Center Event Marketing heeft gedurende de covid-19 een voortrekkersrol gespeeld en ligt mee aan de basis van het Covid Event Risk Model en het Covid Infrastructure Risk Model, die een geleidelijke en gecontroleerde heropstart van alle publieke en private evenementen mogelijk maken.

ACC is ook mede-oprichter van Event Confederation, waardoor de ACC-bureaus als eersten op de hoogte zijn van nieuwe maatregelen en die dan ook sneller kunnen toepassen.

Let’s go back to Live!

Voor meer informatie:

Johan Vandepoel: CEO ACC: johan@acc.be

_______________________________________________

“LET’S GO BACK TO LIVE” maintenant avec les agences professionnelles de l'ACC

Maintenant que le gouvernement a approuvé la feuille de route pour la réouverture progressive du secteur de l’événementiel et qu’il y a enfin une perspective de se réunir, l’ACC lance un appel à tous les clients et corporates pour qu’ils se remettent sur les rails et fassent appel à une agence événementielle professionnelle.

Les agences événementielles membres de l’ACC sont qualifiées pour cela et garantissent une organisation sûre des événements, qu’ils soient petits ou grands. Ils savent mieux que quiconque comment guider leurs clients et fournir un service optimal en ces temps de turbulences.

L’Expert Center Event Marketing a joué un rôle de pionnier durant la Covid-19 et est à la base du Covid Event Risk Model et du Covid Infrastructure Risk Model, permettant un redémarrage progressif et contrôlé de tous les événements publics et privés.

L’ACC est également cofondatrice de l’Event Confederation, ce qui signifie que les agences de l’ACC sont les premières à être informées des nouvelles mesures et peuvent donc les mettre en œuvre plus rapidement.

Let’s go back to Live!

Plus d’information:

Johan Vandepoel: CEO ACC: johan@acc.be