SOS Kinderdorpen Ukraine

SOS Kinderdorpen Ukraine

 

NL Versie

De Belgische marcom-sector steunt Oekraïne via SOS Kinderdorpen.

Door de oorlog in Oekraïne komen veel kinderen, jongeren en gezinnen in gevaarlijke situaties terecht. ACC, BAM, UMA en Creative Belgium, met de hulp van LDV United, roepen hun leden op om een bijdrage te storten op rekening van SOS Kinderdorpen.

SOS Kinderdorpen biedt al 20 jaar steun aan kinderen in moeilijke thuis en/of familiesituaties. Ook in Oekraïne, waar ze twee kinderdorpen hebben bij Kiev en in Lugansk.

Serhii Lukashov, nationaal directeur van SOS Kinderdorpen Oekraïne: “Vanwege de massale toestroom van ontheemden in het westen van Oekraïne, zetten we met SOS Kinderdorpen Oekraïne noodprogramma’s op. Veel families zijn afgesneden van steun. Ze hebben geen voorraden en geen geld. Een deel van onze medewerkers is nu ook in het westen van Oekraïne bezig met het opzetten van acute hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen.”

ACC, BAM, UMA en Creative Belgium vragen hun leden het verschil te maken en te doneren.

Want door te doneren aan SOS Kinderdorpen maak je echt een direct verschil: je helpt namelijk rechtstreeks aan basisbehoeften, levensmiddelen en psychologische ondersteuning voor 15.000 kinderen en families. Daarnaast bied je ook hulp aan zo’n 60.000 kinderen en families die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun eigen land.

Hoe kan je doneren?

1)    Doneer hier (button)

https://www.sos-kinderdorpen.be/actie/steun-sos-kinderdorpen/eenmalig-doneren

https://www.sos-villages-enfants.be/action/soutenez-sos-villages-denfants/unique

Donatiebedragen zijn mogelijk vanaf 1000, 2500 of 5000 euro.

2) Storten kan ook via onderstaand rekeningnummer, met de mededeling “#Marcom4Ukraine”. Op deze manier kunnen ze giften traceren en komt het geld zeker op de juiste plaats terrecht.
BE17 3100 4034 5521

Wie een overschrijving wenst van de donatie kan daarnaar vragen.

ACC, BAM, UMA en Creative Belgium.


Version FR

Le secteur belge de la communication soutient l'Ukraine par l'intermédiaire de SOS Villages d'Enfants.

En raison de la situation actuelle en Ukraine, de nombreux enfants, jeunes et familles se retrouvent en situation de danger. L'ACC, BAM, UMA et Creative Belgium, avec l’aide de LDV United, appellent leurs membres à faire une contribution au compte de SOS Villages d'Enfants.

Depuis 20 ans, SOS Villages d'Enfants offre un soutien aux enfants qui se trouvent dans des situations familiales difficiles. En Ukraine également, où ils ont deux villages d'enfants près de Kiev et dans la région de Lugansk.

Serhii Lukashov, directeur national de SOS Villages d'Enfants Ukraine : "En raison de l'afflux massif de personnes déplacées dans l'ouest de l'Ukraine, nous mettons en place des programmes d'urgence avec SOS Villages d'Enfants Ukraine. De nombreuses familles sont coupées de tout soutien. Ils n'ont ni provisions, ni argent. Certains de nos collaborateurs travaillent désormais aussi dans l'ouest de l'Ukraine pour mettre en place une assistance rapide aux enfants et aux familles vulnérables."

L'ACC, BAM, UMA et Creative Belgium demandent à leurs membres de faire la différence et de faire un don.

Parce qu'en faisant un don à SOS Villages d'Enfants, vous aurez un impact direct : vous contribuez directement à fournir les besoins de base, la nourriture et le soutien psychologique à 15 000 enfants et familles. En outre, vous aiderez environ 60 000 enfants et familles qui fuient la guerre dans leur propre pays.

Comment faire un don ?

1) Faites un don ici (bouton)

https://www.sos-kinderdorpen.be/actie/steun-sos-kinderdorpen/eenmalig-doneren

https://www.sos-villages-enfants.be/action/soutenez-sos-villages-denfants/unique

Les montants des dons sont possibles à partir de 1000, 2500 ou 5000 euros.

2) Les dons peuvent également être effectués via le numéro de compte ci-dessous, avec le message "#Marcom4Ukraine". De cette façon, nous pouvons retracer les dons et l'argent qui aboutira de cette action.

BE17 3100 4034 5521

Si vous souhaitez une note de débit du transfert, cela peut être organisé.

Merci d'avance pour le soutien que vous apportez !

ACC, BAM, UMA et Creative Belgium.